JIŘÍ HODEK

Lektor
Jiří Hodek

Hlavními oblastmi jeho zájmu jsou moderní kurzy pro obchodníky, manažerské kurzy, koučink v terénu a supervize. Jako akreditovaný garant zdravotnických kurzů se věnuje také školení první pomoci.

Vystudoval LF MU v Brně, po studiích pracoval jako sekundární lékař na oddělení chirurgie a traumatologie v Úrazové nemocnici v Brně. Od roku 1995 působil na obchodních a marketingových manažerských pozicích v různých společnostech. Následně získal zkušenosti jako „Training director“ a stal se nezávislým lektorem. Během 10leté praxe lektoroval
v řadě firem, zejména v sektoru farmacie, FMCG, bankovnictví a finančního poradenství.

Ve své práci intenzivně využívá lékařské vzdělání, jeho kurzy se vine snaha věci nejen pojmenovat a vyzkoušet, ale i vysvětlit a pochopit.

Ve volném čase se věnuje skautskému oddílu, který vede již 27 let, a své rodině – ženě a 3 synům. Motto: „Jestliže v životě věříte, že něco dokážete, nebo jestli věříte, že ne, pak v každém případě máte pravdu.“ (Henry Ford, 1931)