Radovan Kožíšek

Lektor
Radovan Kožíšek

Je vedoucím oddělení Managementu pohledávek a Řízení kreditního rizika ve společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. Vystudoval Manažersko-ekonomický obor na PEF MENDELU, kde později získal doktorát. Působil zde jako externí přednášející předmětu Krizový management.

Má zkušenosti s vedením zahraničním projektů ve Velké Británii, Švédsku, Turecku.
Přednášková činnost pro Institute for International Research GmbH,organizační složka Praha, témata Business Continuity Management a Řízení rizik.
Mentoring trainees ve skupině E.ON Czech.
Kouč a mentor manažerů, odkoučováno více než 150 hodin s 16 klienty.
V praxi manažera se zaměřuje na mezilidské vztahy, osobní rozvoj, podporu kariérního růstu, životní rovnováhu.

V životě je pro něj důležitá úcta k sobě i druhým, loajalita, pokora, pochopení, jedinečnost, podpora.