Tomáš Langer

Lektor
Tomáš Langer

Absolvoval andragogiku a personální řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, obory sociologie a andragogika na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, dále Certifikovaný kurz lektorů vzdělávání dospělých a Certifikovaný kurz manažerů vzdělávání dospělých.

V současnosti je lektorem a konzultantem firemního vzdělávání, dále lektorem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, šéfredaktorem časopisu Firemní vzdělávání, expertem Evropské platformy pro vzdělávání dospělých EPALE a účastní se řady dalších projektů. Je autorizovaným zástupcem AIVD ČR pro zkoušky z profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání.

Lektoruje odborné kurzy, přednáší na konferencích a publikuje odborné články v časopisech.