Efektivní on-line porady a schůzky

Efektivní on-line porady a schůzky

Efektivní on-line porady a schůzky (2 hodiny)

    • Principy vzdálené spolupráce, rozptýlení obav
    • Nástroje pro vedení on-line porad a individuálních schůzek
    • Důležitá pravidla a role pro on-line porady
    • Specifika on-line individuálních schůzek

Kurz proběhne pod vedením zkušeného lektora Jana Složila.