Lektoři
Náš tým je složen z profesionálů ve svém oboru

Zakladatelka vzdělávací a poradenské společnosti Santia, která pracuje pro významné zákazníky v ČR a SR.
– Více – 

Majitel a jednatel společnosti Santia.
– Více –

OBCHODNÍ ŘEDITELKA

Obchodní ředitelka je pro Vás partnerem pro osobní jednání, sestaví s Vámi na míru obsah a plán vzdělávání dle Vašich potřeb
– Více – 

KOORDINÁTORKA

Hanka je „dobrou duší“ spol. Santia, stará se o koordinaci kurzů a o vše co souvisí s chodem kanceláře.
– Více –

Profesionál v oboru PR, marketingu a vzdělávání.
– Více –

BLENDED LEARNING CONSULTANT

Zabývá se virtuální realitou pro rozvoj profesních i jazykových kompetencí a zapojení VR do vzdělávacích programů spolu s e-learningem a prezenčními kurzy.
– Více –

Je vyhledávanou lektorkou a koučkou pro rozvoj dovedností pracovníků call center. Její doménou je písemná a telefonická komunikace
– Více –

Lektorka, trenérka prodejních dovedností, etikety a mediatreningu. Patří k nejvyhledávanějším odborníkům na problematiku zákaznických center a call center.
– Více –

Skvělá psychoterapeutka, lektorka. Vede prožitkové kurzy zaměřené na osobnostní rozvoj, emoční inteligenci, na oblasti stress a time managementu, pozitivního myšlení, work-life balance, sebeřízení, práce s klienty, zvládání emocí nebo výběru a hodnocení.
– Více – 

Tvůrce xLearningů, ředitel SantiaX, online vzdělávání, vedení porad nebo kurzů na dálku, leadership u vzdáleného týmu, řízení změn (change management)

– Více –

Je autentickým a žádaným lektorem zaměřujícím se na hodnoty „Barret“, talenty „Gallup“, vedení lidí „Tribal Leadership“ a pozitivní myšlení“.
– Více –

Psychoterapeutka, trenérka, lektorka a koučka.

Vede interaktivní kurzy pro obchodníky, manažery i řadové zaměstnance. Věnuje se tématům komunikace, asertivity, prodejních a manažerských dovednosti, vyjednávání, aj.
– Více –

Lektorka, mentorka. Pomáhá manažerům a podnikatelům nalézt řešení jak lépe řídit společnost či zvýšit jejich výkonnost či výkonnost týmu s maximální efektivitou využití jejich času.

– Více –

Moderátor, známý herec, lektor rétoriky, profesionální komunikace a meditréninků
– Více – 

Jako lektor se specializuje na oblasti soft i hard skills, prodejních dovedností, komunikace, time managementu, personálního řízení a motivace.
– Více –

Lektor manažerských dovedností, procesního řízení.  Skvělý a kouč.
– Více –

 Manažer náboru a projektový manažer,  věnuje se personálnímu poradenství, tréninkům, organizaci a realizaci assessment a development center pro společnosti z oblasti energetiky, bankovnictví, telekomunikací a retailu.
– Více – 

Vyhledávaná osobnost v oblasti vzdělávání. Vede certifikovaný kurz lektorů vzdělávání dospělých a Certifikovaný kurz manažerů vzdělávání dospělých.
– Více – 

Lektorka prezentačních dovedností a rétoriky

Lektorka  rétoriky a prezentačních dovedností, autorka značky „mluv normálně“.
– Více –

Zkušený lektor a trenér, který se zabývá projektovým a procesním řízením, se zvládáním manažerských rolí, motivací v dobách změn a se zvládáním náročnějších komunikačních situací.
– Více –

Lektor, kouč, trenér manažerských a prodejních dovedností.
– Více – 

Lektorka, konzultantka a trenérka rozvoje osobnosti a měkkých dovedností.
– Více – 

Konzultantka, mentorka, lektorka

Konzultantka, mentorka, lektorka manažerských a obchodních dovedností.
– Více –

Vede moderní kurzy pro obchodníky, manažery, realizuje koučink v terénu a supervize.
– Více –