EVA OUJEZSKÁ

Lektorka
Eva Oujezská

Psychoterapeutka a lektora. Vede kurzy a workshopy zaměřené na oblasti stress a time managementu, pozitivního myšlení, work-life balance, sebeřízení, práce s klienty, zvládání emocí nebo výběru a hodnocení. Dále se podílí na projektech ESF – Operační program pro lidské zdroje a zaměstnanost.
Absolvovala jednooborovou psychologii na FF MU a specializační studium supervize na UK. V rámci dalšího vzdělávání se zúčastnila mnoha specializovaných workshopů a seminářů psychodiagnostiky a psychoterapie. 20 let působí v oblasti personální psychologie, má dlouhodobé zkušenosti s recruitmentem, průzkumy firemního klimatu, personálními audity nebo moderováním focus groups.
Věnuje se psychologické diagnostice řadových pracovníků, telefonních operátorů, specialistů, středního managementu i top managementu. Zaměřuje se na supervizi týmů i jednotlivců v sociálních službách, manažerskou supervizi, koučování a individuální psychoterapii dospělých, přednáší na univerzitách.
Její motto: „Byli jsme stvořeni, abychom byli šťastni a radovali se, i když svět je nedokonalý.“ Důležité je pro ni otevřené srdce plné světla.

video medailon lektorky zde