PETR ŠULC

Lektor
Petr Šulc

Jeho doménou jsou témata spojená s projektovým a procesním řízením, se zvládáním manažerských rolí, motivací v dobách změn a se zvládáním náročnějších komunikačních situací. Má mnoho zkušeností  s klientským segmentem velkých výrobních firem a finančního sektoru.

Absolvoval mimo jiné obor pedagogiky a psychologie na FF UK a několik certifikovaných programů (ILM, Six Sigma, SCSQ). Osm let působil v mezinárodních bankách na různých manažerských pozicích (HR, operations). Souběžně vykonával i lektorskou činnost zaměřenou na prodejní dovednosti a zákaznickou orientaci.

Věnuje se tématu manažerských rolí pro různé úrovně řízení a rád moderuje „řešitelské“ workshopy přímo ve firmách.

Jeho mottem je to, že lepší firmy i jednotlivci se od těch méně dobrých odlišují (také) tím, že jsou ochotni zabývat se sami sebou.