PETR ŠULC

Lektor
Petr Šulc

Převažující cílovou skupinou, na kterou se Petr ve svých rozvojových programech a kurzech zaměřuje, jsou vedoucí pracovníci a jejich práce s podřízenými v denní praxi. Vedle manažerských dovedností se také věnuje projektovému a procesnímu řízení a velmi aktuální problematice „motivace v dobách změn“.
Ve svém přístupu uplatňuje dva základní přístupy:
1) Tréninky dovedností, zaměřené na praktický nácvik vybraných dovedností v souladu s rolí, kterou účastníci ve své firmě zastávají.
2) Řešitelské workshopy, kde v roli moderátora či facilitátora pomáhá řešit nebo systémově zlepšovat aktuální problémy v oblasti procesů, vztahů, strategie apod.

Ve své práci těží především ze své osmileté manažerské praxe v nadnárodních společnostech a z dnes již i dlouhé lektorské praxe, které se na plný úvazek věnuje posledních 16 let. Neustále si prohlubuje své znalosti, dovednosti a zkušenosti, které úspěšně sdílí napříč obory i cílovými skupinami.

Jeho mottem je: „Lepší firmy i jednotlivci se od těch méně dobrých odlišují mimo jiné tím, že jsou ochotni zabývat se sami sebou a pracovat na sobě.“