JITKA CRHOVÁ

Lektorka
Jitka Crhová

Pracuje jako lektorka osobního rozvoje, založeného na práci s vnitřní identitou, potenciálem a motivací. Realizuje poradenskou činnost a mentoring, pro který se dlouhodobě průběžně vzdělává v rámci mezinárodní pracovní skupiny.
Zaměřuje se na etiku v profesním životě, boj proti stresu a vyhoření, na oblast sebepoznání, zvyšování produktivity, efektivní dosahování cílů, i na témata jak prezentovat správně a bez trémy a jak se bránit agresi a manipulaci.

Vystudovala CMTF UP v Olomouci. Tamtéž absolvovala i specializační studium psychologie, vzdělávání v oboru Etická výchova a řadu školení zaměřených na zvýšení kompetencí v oblasti trenérských a lektorských dovedností.

Cenné jsou její pracovní zkušenosti z vedoucí funkce na Krajském úřadu Jihomoravského kraje a z privátní sféry v oblasti marketingu a PR. Posledních 15 let se věnuje také přednáškové a mentorské činnosti pro manželské páry.
Důraz klade na osobní přístup, úctu k jedinečnosti a originalitě každého člověka a na partnerský vztah s klienty. Motto: „Kdo neví kam pluje, pro toho je každý vítr nepříznivý.“ (Stará námořnická moudrost).