Home office efektivně a s nadhledem

Home office efektivně a s nadhledem

On-line / prezenční trénink pro teamleadery a střední management, jak využít poznatků moderního řízení lidí v on-line světě.

Trénink můžeme vytvořit i na míru pro tým vašich zaměstnanců.

Časová dotace: celodenní kurz (9:00 – 16:00 hod.). V případě on-line tréninku rozdělení na 2x 3 nebo 3x 2 hodiny.

Cíle:

  • Uvědomit si rozdíly mezi vedením lidí osobní formou a formou home office.
  • Pomoci TL porozumět úskalím home office a být na ně připraven.
  • Nabídnout TL nástroje pro efektivní vedení lidí na dálku.

Náplň:

  • Denní režim – jak si správně nastavit udržitelný režim při home office, význam rituálů, užitečná pravidla.
  • Zásady komunikace na dálku – v čem konkrétně se liší oproti vedení face to face.
  • Jak eliminovat nedostatky „dálkového vedení“, na co se prioritně zaměřit.
  • Zpětná vazba na dálku a její doporučená struktura – pořadí jednotlivých kroků, práce s emocemi, překonávání obtížných fází ZV rozhovoru na dálku.
  • Podpora pozitivní motivace – jak udržet sám sebe v pohodě, nepropadat negativním náladám a depresivním stavům, obrana proti rušivým vlivům v domácím prostředí aj.

Místo konání:  Praha, Brno, on-line

Velikost skupiny: 12-15 osob

Termíny:  prosíme kontaktujte nás, termín pro Vás rádi vybereme. 

Lektor: Mgr. Jaroslava Burianová

Informace: Součástí prezenčního kurzu bude drobné občerstvení, možné využít oběd v blízké restauraci (není v ceně).

Přihláška ke kurzu

Vyběr kurzu, o který má zájem:

Odesláním tohoto formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů pro učely organizace kurzu.
Souhlas se závazným přihlášením.