Chcete k nám do týmu? Bereme pouze lektory supermany!

Každý týden se k nám hlásí alespoň jeden zájemce o pozici lektora/trenéra. Na jednu stranu mne to velmi těší, na druhou stranu jsem zklamaná, jakou mají (až na výjimky) tito adepti úroveň.

Často se o tuto práci ucházejí lidé, kteří pracovali na manažerských pozicích, byli dobrými vedoucími, svou profesi znají. Ocitli se na volné noze a prostě „něco“ hledají. Lektorství jim připadá jako dobrá volba. Často neumějí své znalosti a dovednosti adekvátně předat. Pokud mají charisma, komunikační schopnosti, chuť a motivaci, dá se to ostatní naučit. Chce to však spoustu času a pokory.

Druhá skupina uchazečů jsou lektoři/koučové, kteří pracovali ve firmě, v call centru jako trenéři nebo dokonce na „volné noze“. Mají pocit, že učit umějí. Většinou prošli krátkodobým kurzem trenérských dovedností, nemají pedagogický ani psychologický background. Občas jsem zděšená, kdo všechno může učit. Jak to, že na to ve firmě nepřišli, že tento člověk nejen neumí mluvit, neumí učit, ale navíc je povýšený, nebo dokonce arogantní? Velmi chválím firmy, které si nechávají udělat audit svých trenérů nebo jim alespoň poskytují externí supervize. Víte, že právě lektoři bývají častou příčinou fluktuace v adaptačním procesu a nutnosti neustále obtížně hledat nové a nové lidi?

Za „sto“ let, kdy v této oblasti pracuji, domnívám se, že umím posoudit, jestli ten nebo onen lektor může uspět na trhu vzdělávání dospělých. Proto jsem si dovolila sestavit několik dotazů, které by si uchazeči o pozici profesionálního lektora měli položit.

  1. Mám charisma, jsem vyzrálá osobnost s kultivovaným projevem? Jsem člověk, který je něčím zajímavý, umím upoutat pozornost, tak aby mne lidé chtěli poslouchat a věřili mi?
  2. Jsem odborník na problematiku, kterou chci učit? Mám teoretické znalosti a praktické dovednosti? Nastudoval jsem si dostatek materiálů, sleduji novinky v tomto oboru?
  3. Mám výborné komunikační dovednosti, umím argumentovat? Mám základy prezentačních dovedností?
  4. Mám základy pedagogiky a psychologie vzdělávání dospělých? Nebudu se k dospělým chovat jako „zlá učitelka“ k nehodným dětem? Vím, jak v krátkém čase naučit zajímavou formou co nejvíce? Umím používat moderní metody práce? Umím pracovat s motivací?
  5. Vím, jak si zajímavě sestavit výukovou jednotku, její harmonogram? Budu umět využívat didaktickou techniku? Jsem si vědom, že na každou výukovou jednotku se musím dokonale připravit? Jsem kreativní a jsem ochoten vymýšlet stále nové a nové věci?
  6. Jsem ochoten dělat pro své klienty první a poslední, a ještě něco navíc? Nikdy neudělám nic v neprospěch svého klienta, i kdybych měl o zakázku přijít? Budu diskrétní a „nevyžvaním“ informace o jiných posluchačích nebo o konkurenci?
  7. Uvědomuji si nástrahy a obtížnost této práce? Budu umět „překousnout“ její nepravidelnost, odloučení od domova, někdy přehnaná očekávání klientů, dlouhé cesty, různé hotely, práci od nevidím do nevidím? Budu reportovat své šéfové o pátcích i svátcích?
  8. Mám smysl pro humor a hned tak mě něco neotráví? Jsem odolný proti stresu a snesu zpětnou vazbu nebo nepříjemnou kritiku nejen od posluchačů, ale i od svých kolegů a nadřízených? Budu umět zvládat i „obtížné“ posluchače? Nejsem konfliktní? Nebojím se obhajovat svůj názor?
  9. Líbí se mi tato práce a chci ji dělat? Chci na sobě neustále pracovat a rozvíjet se?
  10. Jsem charakterní člověk, který může být příkladem pro své posluchače? Jsem schopen pracovat v kolektivu silných osobností, od kterých se mohu učit?

Pokud si devětkrát odpovíte ANO, jste u nás vítáni J.

Říkáte si, že takovíto SUPERMANI neexistují? Nemáte pravdu, já je ve svém týmu mám J.

Květa Santlerová, jednatelka

Write a comment